ساحل هدایت
 
معرفی کتب مهدوی

چکیده

"زنان در حکومت امام زمان(عج)" عنوان کتابی است که نویسنده با ذکر نقش بانوان شایسته در امتداد تاریخ (صدر اسلام تا غیبت صغری) و نیز حضور بانوان نامبرده در حکومت حضرت ،به صورت اجمالی نقش زنان منتظر را در اداره جامعه جهانی و زمینه سازی این حکومت ترسیم می نماید.


  رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع کارگزاران نظام اسلامی فرمودند:

«برای رسیدن به حکومت جهانی امام مهدی(عج)باید کشوری اسلامی به عنوان الگو

داشته باشیم تا زمینه ی دعوت مردم جهان به آن حکومت آرمانی فراهم شود »

اشاره :زن مظهر جمال وجلال خداوند بود که باید شناخته می شد .این نور الهی از آغاز

آفرینش تاکنون دوران تلخ و شیرینی را سپری کرده است .

"وخداوند برای مومنان به همسر فرعون را مثل زده است ، در آن هنگام که گفت

:پروردگارا ،خانه ای برای من نزد خود در بهشت بساز ومرا از فرعون نجات ده ومرا از

گروه ستمگران رهایی بخش"   (تحریم/11)

امروز شما بانوان همانند بسیاری از مردم به آینده می اندیشید ،به یک حکومت موعود

،واین که چگونه در برابر قدرت های بزرگ غلبه پیدا می کند وبرنامه های او چیست؟

چه کسانی با او همکاری می کنند؟وزنان در آن زمان چه نقشی دارند؟دشمنانش چه

کسانی هستند و راز و رمز موفقیتش در گرو چیست؟

نوشتار حاضر به بخشی از این پرسش ها پاسخ داده وبررسی کوتاهی درباره ی نقش

زنان در ایام ظهور امام زمان (عج)ارائه می دهد.

در گذر تاریخ

رفتار غیر انسانی مردم جاهلیت پیش از اسلام با زنان ودختران چیزی نیست که بر

کسی پوشیده باشد .در آن روزگار ،زن کالایی بی ارزش شناخته وبازار برده فروشان

عرضه می شد دختران به بدترین شیوه زنده به گور می شدند و زنان در شدید ترین قید

وبند ها بدترین روزها را سپری می کردند و از هیچ اراده واختیاری حتی حق زندگی

شرافتمندانه نداشتند وروزنه های امید به روی آنها بسته بود .در چنین عصری پیامبر

رحمت به دستور پروردگار ،بارقه امید وچراغ زندگی زندگی را در دل های مایوس آن

ستمدیدگان روش ساخت و پیوسته با گفتار و رفتار خود در زدودن افکار جاهلیت 

و بازگرداندن شخصیت به زنان کوشش بسیار نمود.

نقش زنان در صدر اسلام

مشاهده حمایت های قاطع وفداکاری ها وتلاش پیگیر زنان در تاریخ اسلام گواه تاثیر

گفتار وعملکرد پیامبر ومعصومین (علیهاسلام)است .بخشی از این تلاشهای خالصانه را

در دوران پیامبر (ص)  وحضرت علی (ع) می توان در زندگی خدیجه کبری یافت و او اولین

زن مسلمان بود که ثروت انبوه خود را در راه اسلام مصرف کرد.

دختر پیامبر هم بهترین نقش را در راه دفاع از ولایت وامامت ایفا کرد وبه افتخار به شهادت

نایل گردید .شیخ طوسی در کتاب رجال خود در پایان هر بخش بابی با عنوان "باب

النساء" گرد آورده ودر آن نام زنان روایت کننده  از معصومین را برشمرده است که شمار

آنان به شصت ودو نفر می رسد این مقامی والاست که بانویی افتخار یابد سخن

معصومان را برای آیندگان  روایت کند وبه یادگار گزارد ودر هر زمان نامش به عظمت

یاد شود.

افزودن بر این ،در صدر اسلام گروه زیادی از زنان به همراه پیامبر در صحنه نبرد شرکت

می کردند وبه درمان مجروحان وسرپرستی بیماران می پردازند ودر انتقال آب وحمل غذا

وآشپزی و نگهداری وسایل رزمندگان وتهیه دارو و رساندن مهمات به رزمندگان ،وتعمیر

تجهیزات آسیب دیده و انتقال مجرمان وشهدا ،انجام وظیفه می کردند که نظرتان را به

این موارد ونام تنی چند از آن زنان مجاهد جلب می نماییم:


از حضور در جبهه ومداوای مجروحان

 • .ام عطیه
 • نسیه دختر کعب مشهور به ام عماره

عماره فرزند نسیه می گوید :

«در جنگ احد،بازوی چپم زخمی شد .مردی به تنومندی درخت خرما ،ضربتی به بازویم

زد به راه خود ادامه داد.خون همچنان سرازیربود وباز نمی ایستاد.پیامبر اکرم (ص)فرمود

زخم را ببند.آنگاه مادرم آمد وبا پارچه هایی که آماده کرده بود آن را بست پیامبر می

امیه دختر قیس می گوید :با عده ای از زنان بنی غفار به حضور پیامبر (ص)رسیده

،عرض کردیم :یا رسول الله !مایل هستم در خدمت شما برای معالجه ی مجروحان وکمک

به رزمندگان ،به سوی خیبر حرکت کنیم ،پیامبر (ص)به نشانه رضایت وموافقت فرمود :با

عنایت الهی حرکت  کن.

ام سلیم :وی در جنگ احد شرکت داشت وبه تشنگان آب می داد ومجروحین را درمان

می کرد .در جنگ حنین با این که حامله بود از شرکت در جنگ خود داری نکرد .

پرستاری بیماران

پیامبر اکرم (ص) همه ی نیروهای کار آمد را در جبهه به کار می گرفت وزنانی چون :ام

عطیه،معاند غفاریه وام سنان اسلمیه را به جبهه می برد تا علاوه بر مسئولیت معالجه 

ی مجروحین وظیفه ی پرستاری بیماران را نیز عهده دار باشند .

تدارکات وپشتیبانی جبهه

 • انتقال وحمل آب وغذا به جبهه

واقدی می نویسد :محمد بن مسلمه ،همراه زنان به جستجویی آب پرداختند اینان

چهارده نفر بودند که فاطمه (س)دختر پیامبر اکرم (ص)نیز ایشان بود.

آب رسانی

ام کثیر ،از دانشمندان عصر خود بود که در نبرد قادسیه شرکت کرد .وی می گوید:

چون از مراحل پایانی جنگ اطلاع یافتیم ،چادرها را به کمر بستیم وچماقها وچوب

دستهای خود را به دست گرفتیم وبه خطوط مقدم جبهه شتافتیم .هر یک از مجروحان را

که می یافتیم .هر یک از مجروحان را که می یافتیم آب می دادیم واز زمین بلند می

کردیم ومی نشاندیم...

آشپزی

ام عطیه می گوید:با رسول خدا (ص)در هفت جنگ شرکت کردم ویکی از وظایفم تهیه ی

غذا برای رزمندگان بود.

نگهداری وسایل رزمندگان

ام سنان اسلمیه نزد پیامبر آمد ومنظور شرکت در جبهه وکمک به رزمندگان ومحافظت از

وسایل آنان تقاضای موافقت حضرت برای شرکت در جنگ را کرد وپیامبر پذیرفت.

تهیه دارو

رساندن مهمات به رزمندگان

سخن از آوردن تیرها ومهمات برای رزمندگان اسلام به خطوط مقدم است ولی در جمله

ی «تیرها را به آنها بازمی آوردیم»ممکن است جمع آوردی تیرهای پرتاب شده از سوی

دشمن منظور باشد ،تا جنگجویان تیرهای دشمن را علیه خود او به کار گیرند.

تعمیر تجهیزات آسیب دیده

ام سنان سلیمه نزد رسول خدا آمد وگفت :

ای پیامبر خدا!بسیار مایلم که در این نبرد در معیت شما باشم تا باشم تا مشک های

آسیب دیده را تعمیر واصلاح کنم...

انتقال مجروحان به پشت جبهه

ربیعه معوذبن عقراءمی گوید:"آنگاه که با رسول خدا (ص)در جنگی شرکت می جستیم

به رزمندگان خدمت کرده ،آنان را سیراب می کردیم ومجروحان را به مدینه انتقال میدادیم."

تخلیه ی شهدا

سمیرا دختر قیس،همراه پیامبر (ص)در نبرد احد بود.پیکر دوشهید را با شتری به مدینه

انتقال می داد در بین راه ،عایشه او را دید وپرسید:"در جبهه چه خبر است؟"

سمیرا پاسخ داد:"خدای راشکر که پیامبر (ص)به سلامت است .البته خداوند گروهی از

مومنان را به درجه شهادت رسانیدوکافران را با چشم به هزیمت واداشت.آنان خیری

ندیدند وخداوند متعال مومنان را از جنگ کفایت فرمود"

عایشه پرسید:"اینها جنازه کیست؟"

پاسخ داد:"دوپسرشهیدم"

نقش زنان در دوران امام علی (ع)

در جنگ صفین گروهی از زنان مجاهد وفداکار با خطابه های آتشین خود رزمندگان ،آنان

را به جتگ تشوش می کردند ،آنگونه که معاویه از این حرکت سخت به خشم آمد :زیرا

این امر موجب تقویت روحیه یاران امام علی (ع)از درون لشکر معاویه گزارش تهیه کرده

،به هر وسیله ممکن آن را به آگاهی امام علی (ع) می رساندند.

 • دفاع از رهبری

الف-گفتگوی ام سلمه با عایشه

یک روز عایشه آمد به دیدن ام سلمه وگفت صد هزار رزمنده در بصره آماده مبارزه وانتقام

خون عثمان از حضرت علی هستند می آیی من وتو هم برویم.

ام سلمه می گوید:"ای دختر ابوبکر ،از عثمان خونخواهی می کنی وخلافت پسر

ابوطالب را نقص می کنی ؟مهاجذان وانصار از او تبعیت کرده اند .بدان که تو به منزله

مسندی هستی میان رسول خدا وامت او قرآن تو را در خانه خویش ساکن گردانیده

است پس از آن خود را آفتابی مکن پروردگار این امت می دانست .رسول خدا(ص)تو را از

سیر در شهرها وسرزمین ها منع کرده است...

ب)شادی حفصه وگریه ام سلمه

هنگامی که نامه توهین آمیز عایشه نسبت به علی از بصره به دست حفصه خواهر

عایشه رسید زنان را جمع کرد وبا هم دایره می زدند وبرای حضرت علی (ع)شعر می

خواندند واهانت می کردند.

وقتی ام سلمه فهمید سخت گریست خواست پروردگار زرتشتیان را نکوهش کند.

ج)دخالت ام کلثوم ورسوانمودن حفصه

دختر امیر المومنان که گریه وبی تابی ام سلمه را دید گفت اجازه بدهید من بروم زیرا

بهتر می توانم آبرویشان را برده ،جلسه را بهم بریزم.

خلاصه ایشان رفتند ودر جمع زنان خطاب به حفضه فرمودند:"اگر امروز تو وخواهرت

عایشه برضد امیرالمومنان جبهه گرفتند ومخالف نمودید ، دیروز هم چنین کاری نسبت به

برادر او ،یعنی رسول خدا (ص)داشتید که خداوند علیه شما دونفر در قرآن نازل کرد ،آنچه

که بر پیامبر فرستاد .بدانید که خداوند در کمین شما است نسبت به این جنگی که به راه

انداختید.

اینجابود که حفصه بسیار شرمنده شد وهمه را متفرق کرد وجلسه را بهم زد.

 • تلاش برای خنثی سازی توطئه

وقتی طلحه وزبیر از ام سلمه درخواست خونخواهی عثمان کرده بودندچنین پیام فرستاد:

"به خدا سوگند ،به چنین چیزی نه من ونه عایشه دستور داده شده ایم ،خدای از ما

خواسته تا در خانه هایمان بنشینیم به هیچ جنگ وقتایی خارج نشویم .با عنایت به این

که اولیای عثمان کسان دیگری هستند غیر از ما ،به خدا سوگند نه عفو ،نه صلح نه

قصاص برای ما رواست همه اینها مربوط به فرزندان عثمان است.

افزون بر این آیا ما با علی بن ابی طالب بجنگیم در حالی که او از آزمایش های بزرگ بر

آمده وکسی است که بیشترین مشقت ها را دیده واو سزاوارتر دیگران به این امیر است.

 • گزارش اخبار به رهبر

الف)نامه ام سلمه به امیرالمومنین

پس از گفتگوی طولانی ام سلمه به عایشه نتوانست اورا از آشوب دور سازد به ناچار به

حضرت علی(ع)نامه نوشت «پس از ستایش پروردگار ،طلحه وزبیر وپیروان ظلالت اند

ومی خواهند عایشه را به سوی بصره بیرون برندوعبدالله بن عامر بن کریز هم میان

آنهاست.

اینان می خواهند بگویند که عثمان مظلوم کشته شده است وآنها قصد خون خواهی او

را دارند وخداوند به حول وقوت خود برای رفع شر آنها کافی است واگر پروردگار ما را از

بیرون آمدن منع نمی کرد وبه خانه نشین فرمان نمی داد بیرون آمدن به سوی تو را رها

نمی کردم وتو را یاری می نمودم.

ب)نامه ام الفضل به امام علی(ع)

ابن الصباغ مالکی ظفر را به نزد علی بن ابی طالب (ع)به مدینه فرستاد تا وی را از خروج

طلحه وزبیر وعایشه از مکه به سوی بصره آگاه سازد.

 • گزارش اخبار نظامی به مقام فرماندهی

همسمر هیثم بن اسود به همراه وی در صفین حضور داشت واطلاعات لشکر را در پارچه

ای می پیچید ومخفیانه بر گردن اسبان می آویخت وبه قصد فروش آنها را به سوی لشکر

حضرت امیرالمومنین (ع)روانه می کرد .معاویه روزی از هیثم بن اسود پرسید :آیا همسر

تو بود که اطلاعات ما را می نوشت وبه گردن اسبان می آویخت وبا فروش اسبان به

لشکر حضرت علی(ع)اسرار ما را به او گزلرش می کرد؟هیثم پاسخ داد:آری.

 • فرستادن فرزندان به جبهه ی جنگ

الف)گسیل فرزند به نبرد

ب)نظارت مادری بر کشته فرزند خود

 • تحریک رزمندگان به جنگ با معاویه

الف.اشعار مهیج بکاره هلالیه

ای معاویه !سگهایت به یکباره هجوم آوردند وهر یک به نوبت پارس کردند به خدا سوگند

،فرد مورد نظر اینان من بودم وحرفهایشان را هرگز تکذیب نمی کنم.پس هر کاری که می

خواهی انجام ده زیرا پس از شهادت امیر المومنان هیچ خوشی در زندگی یافت نمی

شود.

ب)تشویق برادر به جنگ با معاویه

معاویه گفت:چه چیز باعث شد تا برادرت را این چنین برضد من تشویق کنی ؟سوده

گفت :تنها دوستی ومحبت علی (ع)وپیروی از حق مرا بر آن داشت که چنین اشعاری

بسرایم .معاویه گفت:هرگز خاطره تلخ جانبازیهای برادرت در راه علی(ع)از ذهنم محو

نمی گردد وهیچ طایفه ای به اندازه قبیله شما وبرادرت در این جنگ آسیب ندید.

 • برگزاری کلاس درس وجلسه تفسیر

مورخان نوشته اند:در مدت زمانی که امیر المومنان در کوفه حضور داشت ،دختر بزرگوار

آنحضرت،زینب کبری به ارشاد وتعلیم زنان کوفه اشتغال داشت ومجلس درسی برای زنها

تشکیل داد وبرای آنها قرآن را تفسیر می کرد.

 • جلوگیری از کشته شدن استاندار حضرت علی (ع)

عایشه دستور کشتن استاندار حضرت علی (ع)را دادوزنی اعترض کرد وعایشه او را

زندان کرد.

 • چهل زن برای بردن عایشه به مدینه

پس از ختم عائله و فروکش کردن آشوب شورشیان بصره ،امیر المومنین(ع)به عایشه

دستور بازگشت به مدینه را صادر کرد ،اما او همچنان اصرار بر ماندن در بصره داشت .تا

این که حضرت خود بر او وارد شد وفرمود :برگرد به خانه ای که پیامبر تو رابر آن ترک

کرد.عایشه گفت :نمی روم حضرت فرمود :برمی گردی یا درباره ات سخنی بگویم که

خون آن را می دانی ؟یعنی تو را (به وکالت از پیامبر طلاق می دهم)عایشه ترسید ناچار

آهنگ سفر کرد .آن حضرت چهل زن از قبیله عبد قیس را فرا خواند ولباس مردانه در بر

آنها کرد وبه مصاحبت عایشه به جانب مدینه روانه کرد.

 • بشارت فتح وپیروزی به ام هانی

پس از پیروزی حضرت علی به خواهرش نامه ای نوشت وبشارت داد.

 • عزل کارگزار با گزارش یک زن

 

 • مداوای مجروحان

 

 نقش زن در حکومت امام زمان(عج)

الف)امام محمد باقر می فرمایند :

به خدا سوگند ،سیصد وسیزده نفر می آیند که پنجاه نفر از این عده زن هستند که بدون

قرار قبلی در مکه کنار یکدیگر جمع خوا هند شد این است معنای آیه شریفه :«هر جا

باشید خداوند همه شما را حاضر می کند :زیرا او بر هرکاری تواناست.»

ب)زنان آسمانی

دسته دوم ،چهارصد بانوی برگزیذه هستند که خداوند برای حکومت جهانی حضرت ولی

عصر(عج)در آسمان ذخیره کرده است وبا ظهور آن حضرت به همراه حضرت عیسی(ع)به

زمین می آیند.

ج)رجعت زنان

سومین گروه از یاران حضرت بقیه الله زنانی هستند که خداوند به برکت ظهور امام

زمان(عج)آنها را زنده کرده وبه دنیا باز می گرداند .این گروه دودسته اند :برخی با نام

و نشان از زنده شدن شان خبر داده شده وبرخی دیگر فقط از آمدنشان سخن به میان آمده است .

در قرآن در مورد رجعت آمده:

آیا ندیدی جمعیتی را که از ترس مرگ از خانه های خود فرار کردند وآنان هزاران نفر

بودند؟!خداوند به آنها گفت بمیرید :سپس خدا آنها را زنده کرد وماجرای زندگی دوباره آنها

را درس عبرتی برای آیندگان قرار داد... (بقره/243)

زنان سر افراز

یکی از این زنان ام یمن است.

او از زنان پرهیزگار وخدمتکار حضرت رسول (ص)است پیامبر به او "مادر"خطاب می کرد

ومی فرمود :«هذه بقیه اهل بیتی :این زن ،باقی مانده از خاندان من است.»

وی همواره در کنار زنان مجاهده در جبهه جنگ به مداوای مجروحان می پرداخت .

ام یمن از شیفتگان خاندان امامت بود ودر ماجرای فدک ،حضرت زهرا (س)او را به عنوان

شاهد معرفی کرد.وی پنج یا شش ماه پس از پیامبر از دنیا رفت .

خداوند به برکت مهدی آل محمد (عج)به هنگام ظهور، اورا زنده می گرداند تا در لشکر گاه

امام به خدمت گماشته شود.

د)بانوان منتظر

چهارمین گروه زنان پرهیزکاری هستند که پیش از ظهور آن حضرت رحلت کرده اند به

ایشان گفته می شدد امام تو ظاهر گشته است ،اگر مایلی می توانی حضور داشته

باشی .آنان نیز به اراده پروردگار زنده خواهند شد .

رجعت زنان مربوط به زنان خاصی نیست وهر بانویی که خود را با خواسته ها وشرایط

زندگی در حکومت مهدی آل محمد(عج)تطبیق دهد ،ممکن است در آینده از رحمت

خداوند ی بهره مند گشته،برای یاری زنده شود .یکی از آن شرایط،خواندن دعای عهد

است که در فرد ،نوعی آمادگی برای پذیرش حکومت آخرین ذخیره الهی ایجاد می کند.

انتظار فرج

انتظار فرج یعنی نفی هر گونه سلطه از بیگانگان ومبارزه با افکار انحرافی وفساد اخلاقی

ودر یک کلام انتظار فرج ،یعنی بیزلری از دشمنان خدا وپیامبر(ص)ومعصومین بی سبب

نیست که انتظار از بهترین اعمال شمرده شده است.

امام صادق (ع)هرکس دوست دارد از یاران قائم ما باشد ،باید در انتظار به سر برد وخود را

به ورع ومحاسن اخلاق بیاراید،اگر در همان حال بمیرد ،برای او اجری همانند کسی است

که آن حضرت را درک کرده باشد.


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٠ توسط ساحل هدایت