# مسابقه_کتاب_خوانی

مسابقه کتابخوانی

                               بسمه تعالی       1-انتظارازنوع دوم علاوه بر -------و--------به انسان «حرکت»نیز می بخشد وحرکت مخصوص انتظار است. 1-امید وثروت          2-امید ومقاومت        ... ادامه مطلب
/ 39 نظر / 18 بازدید